Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.9. „Prijelaz na sustave za okolišno upravljanje i reviziju i na ekološku akvakulturu“

Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru mjere II.9. „Prijelaz na sustave za okolišno upravljanje i reviziju i na ekološku akvakulturu“, u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.–2020. Predmet potpore je sufinanciranje prijelaza sa konvencionalnih metoda akvakulturne proizvodnje na ekološku i/ili priprema korisnika za sudjelovanje u EMAS-u s ciljem promicanja razvoja ekološke akvakulture ili akvakulture koja učinkovito koristi energiju. Prihvatljivi troškovi u okviru aktivnosti prijelaza sa konvencionalnih metoda akvakulturne proizvodnje na ekološku akvakulturu su dodatni troškovi nastali u svrhu ispunjavanja zahtjeva za ekološku akvakulturu, koji uključuju troškove proizvodnje te troškove aktivnosti stručne kontrole i certifikacije, dok su prihvatljivi troškovi u okviru aktivnosti sudjelovanja u EMAS-u troškovi pripreme i prijave za sudjelovanje u EMAS-u, koji uključuju troškove aktivnosti pripreme za registraciju u EMAS. Korisnici potpore su nositelji dozvole, odnosno ovlaštenici povlastice u akvakulturi.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.2.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15792