Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

Ovim Prijedlogom Pravilnika se propisuje oblik, sadržaj i način vođenja očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru i iskrcajne/prekrcajne deklaracije te izvješća o ulovu koje moraju voditi pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarski ribolov na moru i fizičke osobe koje obavljaju mali obalni ribolov, kao i način dostavljanja ispunjenih očevidnika i izvješća. Obveza dostave podataka o ulovu za sve ovlaštenike povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i povlastica za mali obalni ribolov propisana je člankom 41. stavkom 1. Zakona o morskom ribarstvu (Narodne novine, br. 62/17.). Stupanjem na snagu Prijedloga pravilnika očekuju se pozitivni pomaci u načinu vođenja i dostave podataka zbog dorade obrazaca očevidnika i izvješća s ciljem jednostavnijeg unošenja podataka te produženja roka za dostavu očevidnika i izvješća Ministarstvu poljoprivrede s 10. na 15. u mjesecu. Ovim Pravilnikom utvrđuje se jedinstveni obrazac izvješća za ovlaštenike povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i male obalne ribare, koji trenutno popunjavaju i dostavljaju podatke na različitim obrascima. Također, osim dostave očevidnika i izvješća putem tiskanih obrazaca ili e-očevidnika uvodi se i mogućnost bilježenja i dostave podataka o ulovu putem autorizirane mobilne aplikacije za pametne telefone, čime se doprinosi smanjenju administrativnog opterećenja i troškova.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.1.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6684