Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa pomoći u izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda putem samoposlužnih uređaja u procesu fiskalizacije

Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“, br. 133/12, 115/16, 106/18 i 121/19) te Pravilnikom o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“, 146/12, 46/17 i 70/20) uveden je obvezan postupak fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja koji započinje s primjenom od 1. siječnja 2021. godine, a krajnji rok za usklađivanje je 31. siječnja 2021. godine. Prema odredbama propisa o fiskalizaciji samoposlužnim uređajem smatra se automatizirani uređaj putem kojeg se obavlja neposredna prodaja robe ili usluge na način da se umetne u za to predviđeni otvor na uređaju sredstvo koje se smatra gotovinom pri čemu u naplati robe ili usluge ne sudjeluje osoba odnosno pri čemu ne posreduje u prodaji. Trend izravne prodaje poljoprivredno - prehrambenih proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva putem samoposlužnih uređaja u Republici Hrvatskoj prisutan je već dugi niz godina, a započeo je u mljekarskom sektoru, te se nastavio i u drugim poljoprivrednim sektorima. Važnost ovakvog načina prodaje najviše je došao do izražaja u vrijeme izvanrednih okolnosti poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19. Svrha uvođenja navedenih zakonskih novina od strane stručnog nositelja izrade propisa Ministarstva financija, Porezne uprave, je stvaranje izdašnijeg, pravednijeg i konkurentnijeg poreznog sustava te podizanje fiskalne discipline, što izaziva probleme kod dijela poljoprivrednika radi generiranja otežanih tehničkih i financijskih uvjeta poslovanja. Iz tog razloga, a u cilju zadržavanja samoposlužnih uređaja i pomoći poljoprivrednicima u prilagodbi uvođenja samoposlužnih uređaja u sustav fiskalizacije, potrebno je sufinancirati njihovu prilagodbu u svrhu zadržavanja, a kao dio kratkog lanca prodaje domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Cilj ovoga Programa je omogućiti financijsku pomoć poljoprivrednicima, vlasnicima registriranih i odobrenih samposlužnih uređaja za prodaju hrane životinjskog i biljnog podrijetla u procesu fiskalizacije i to u dijelu troška nadogradnje samoposlužnog uređaja s uređajem i računalnim programom za fiskalizaciju, koji omogućavaju razmjenu podataka s Ministarstvom financija - Poreznom upravom.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.12.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15428