Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o načinu prikupljanja podataka, sadržaju i vođenju Upisnika te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o načinu prikupljanja podataka, sadržaju i vođenju Upisnika te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima kojim se utvrđuje nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela za provedbu Uredbe Komisije (EZ) br. 1737/2006 od 7. studenoga 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 2152/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća o motrenju šuma i okolišnih interakcija u Zajednici u dijelu koji se odnosi na šumske požare te se propisuje način prikupljanja podataka, sadržaj i vođenje Registra šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske u dijelu upisnika o šumskim požarima te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.6.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10971