Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2020. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Ovom se dopunom Pravilnika omogućuje fleksibilnost kod nasada tune u smislu da ulazna količina može biti i veća od propisane maksimalne količine utvrđene ovim Pravilnikom, pri čemu se količina koja nadilazi ovaj propisani maksimum naknadno mora ustupiti nositelju dozvole za akvakulturu kod kojeg je utvrđena manja količina divljih tuna od dozvoljene.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.7.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14434