Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o tehničkim zahtjevima za drvne ploče

Od dana stupanja na snagu Pravilnika do danas nije bilo niti jednog zahtjeva za ispitivanjem i izdavanjem potvrda o sukladnosti drvnih ploča za opću uporabu. Također prema očitovanju Državnog inspektorata, tržišna inspekcija nije imala postupanja niti je u vezi nadzora ikada zaprimljena predstavka vezana za neispunjavanje tehničkih zahtjeva propisanih ovim Pravilnikom. Dodatno, drvne ploče obuhvaćene Pravilnikom koriste se u proizvodnji namještaja za koji proizvod se primjenjuju odredbe Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 2001. o općoj sigurnosti proizvoda (SL L 11, 15.1.2002.), kroz Zakon o općoj sigurnosti proizvoda („Narodne novine“, br. 30/09., 139/10., 14/14. i 32/19.). Ispunjavanje zahtjeva za drvne ploče koje se koriste u izradi namještaja provodi se kroz postupak ispunjavanja općih sigurnosnih zahtjeva za namještaj i provjera ispunjavanja zahtjeva za drvne ploče u okviru je inspekcijskih nadzora koji se također provodi na temelju Zakona o općoj sigurnosti proizvoda. Slijedom navedenoga donošenjem ovog pravilnikom prestaje važiti Pravilnik o tehnčkim zahtjevima za ploče („Narodne novine“, broj 57/15.).

Savjetovanje je otvoreno do: 12.8.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17034