Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača (u daljnjem tekstu: Pravilnik) donosi se radi dodatnog usklađenja odredbi s Uredbom (EU) br. 1308/2013 u dijelu koji se odnosi na demokratsku odgovornost proizvođačke organizacije prilikom postupka priznavanja, radi radi osiguravanja transparentnosti i svrhovitosti dodjele i korištenja financijskih sredstva iz europskih fondova za provedbu aktivnosti proizvođačkih organizacija u okviru zajedničke poljoprivredne politike Europske unije i/ili državnog proračuna Republike Hrvatske, zatim u dijelu koji se odnosi na sektorske organizacije, njihovu pravnu osobnost, strukturu i upravljanje, financiranje, proširenje pravila i reprezentativnosti te u dijelu koji se odnosi promjenu pravnog oblika priznatih proizvođačkih organizacija te prijenos gospodarske cjeline i način podnošenja zahtjeva za usklađivanje.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.3.2022.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20061.