Savjetovanje s javnošću na Prijedlog pravilnika o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u RH za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. srpnja 2015. godine donijela je Odluku o donošenju Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Program) (Klasa: 022-03/15-04/323; Urbroj: 50301-05/25-15-2). Provedba Programa u 2015. i 2016. godini ukazala je na potrebu izmjene Programa stoga je Ministarstvo poljoprivrede pristupilo izradi Izmjena i dopuni Programa s namjerom da se provedba u preostalim godinama (od 2017. do 2020. godine) odvija na jednostavniji i transparentniji način u skladu sa potrebama samih korisnika Programa. Navedene Izmjene i dopuna Programa trenutno su u postupku donošenja. Detaljna provedba spomenutoga Programa propisivati će se ovim pravilnikom, odnosno pravilnikom se propisuju uvjeti i načini za ostvarivanje prava na novčanu potporu u sektoru konjogojstva u 2017., 2018., 2019. i 2020. godini prema Programu i njegovim Izmjenama i dopuni. Do sada se Pravilnik donosio na godišnjoj razini, a ovim pravilnikom želi se omogućiti da korisnik može ostvariti pravo na potporu za sve preostale godine provedbe Programa (od 2017. do 2020. godine). Korisnici potpora su. o vlasnici konja o uzgojne organizacije o nacionalni sportski savezi (HKS, HKAS, HGS) i klubovi - članovi istih saveza. Istim se žele ostvariti ciljevi Programa: o bolje omogućavanje razvoja, sprječavanje stagnacije i unaprjeđenja kvalitete uzgoja konja pojedinih pasmina te o omogućavanje pomoći u organizaciji i natjecanjima konjičkoga sporta.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.12.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6305