Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima

Razlog izmjena i dopune Pravilnika o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima je što u vrijeme pandemije korona virusom COVID-19 ribari teško pronalaze put do tržišta pa se izmjenom želi omogućiti jednostavnije skladištenje u odobrenim objektima što će se omogućiti izmjenom odredbi u Pravilniku da vaganje obavljaju odobreni objekti koji nisu prvi kupci, ali će moći izraditi potvrdu o preuzimanju. Pravilnik je također usko vezan uz Pravilnik o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca za koju je također predložena izmjena pa će se time uskladiti s izmjenama koje regulira taj propis. Prijedlogom izmjena predmetnog Pravilnika također se omogućava ribarima, koji proizvode ribarstva voze na burze u primjerice Italiju, a nemaju uvjete za vaganje na plovilima i nemaju prvog kupca izvan teritorija Republike Hrvatske koji se može registrirati za vaganje, da mogu vagati na našem teritoriju.

Savjetovanje je otvoreno do: 31.3.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13843