Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o označavanju uzgojnih instalacija, praćenju radnji na uzgajalištima i sljedivosti tijekom uzgoja plavoperajnih tuna (Thunnus Thynnus)

Na godišnjoj ICCAT skupštini održanoj u studenom 2022. godine donesena je nova ICCAT preporuka o uspostavi višegodišnjeg plana za plavoperajnu tunu u istočnom Atlantiku i Mediteranu 22-08, kojom se stavlja izvan snage Preporuka 21-08. Slijedom stupanja na snagu nove Preporuke potrebno je izmijeniti određene elemente postojećeg Pravilnika te ih uskladiti s Preporukom 22-08. Također su potrebne određene manje jezične izmjene u nekim člancima Pravilnika u svrhu usklađivanja izričaja između pojedinih odredbi unutar Pravilnika i usklađenja izričaja s drugim pravilnicima Uprave ribarstva te odredbama Preporuke 22-08 te su dodani točni nazivi obrazaca na kojima se dostavljaju podaci i propisani rokovi za njihovu dostavu (ako ih nije bilo) u svrhu što detaljnijeg propisivanja procedure dostave podataka i usklađenja s GISR sustavom Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.4.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23782