Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

Ovaj dokument sadrži određene izmjene i dopune trenutno važećeg Pravilnika kojima su odredbe usklađene i unaprjeđene u skladu sa praksom i iskustvom stečenim tijekom dosadašnje provedbe Pravilnika, a sadrži između ostalog, izmjenu roka za podnošenje Zahtjeva za potporu, kako bi se korisnicima omogućilo produljenje podnošenja Zahtjeva zbog okolnosti nastalih uslijed pandemije koronavirusa, te izmijenjene odredbe u postupku podnošenja prigovora, s obzirom na izmjene u unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, te uspostave nove ustrojstvene jedinice nadležne za rješavanje prigovora, u skladu s Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede („Narodne novine“, broj 35/19). Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu. Potpora na temelju ovoga Pravilnika podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava u sektoru uzgoja toplovodnih vrsta slatkovodnih riba ovlaštenicima povlastice za uzgoj ribe i drugih morskih organizama/ dozvole za akvakulturu, u sektoru prerade proizvoda ribarstva subjektima u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, u sektoru lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu korisnicima koji posjeduju Rješenje o priznavanju Lokalne akcijske skupine u ribarstvu. Iznos potpore obračunava se sukladno izračunu i uputama iz Priloga I. Pravilnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 3.4.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13869