Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu

Zbog velikog broja zahtjeva poljoprivrednika da se uslijed posljedica pandemije COVID 19 i ograničenog kretanja ljudi produlji rok za podnošenja zahtjeva ovim se prijedlogom Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu produljuje rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2021. godinu za mjesec dana, odnosno do 18. lipnja 2021. godinu. Krajnji rok za zakašnjele zahtjeve produljuje se do 13. srpnja 2021. Zbog produljenja krajnjeg roka za zaprimanje zakašnjelih zahtjeva produljuje se do tog datuma i rok za dostavu potrebne dokumentacije u pojedinim mjerama. Kod PVP za krave u proizvodnji mlijeka jasnije se propisuje da se uvjet isporučene količine od minimalno 4.310 kg mlijeka osim na korisnike koji isporučuju mlijeko otkupljivačima odnosi i na korisnike koji stavljaju mlijeko i/ili mliječne proizvode u javnu potrošnju. Kod PVP za voće i povrće kao dokaz o isporučenoj količini proizvoda uvodi se skladišna primka ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi količina sirovine iz vlastite proizvodnje, a koja je upućena na preradu u pogone korisnika. Kod PVP za povrće za povrtnu vrsta luk omogućena je za kombinacija vrsta luk i luk kozjak za koje je zajedno minimalna prihvatljiva površina 0,5 ha i minimalni urod 20t/ha. Ispravljena je greška kod operacija 10.1.10 Održavanje suhozida, 10.1.11. Održavanje živica, 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki, 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima, 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima, 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima, 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada kod kojih se za novo prijavljene površine postojećih korisnika propisuje obvezno dvogodišnje razdoblje. Ostale su izmjene nomotehničke prirode.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.5.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16519