Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu

Glavni cilj izmjena Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« 62/17. i 130/17) uglavnom je tehničke prirode. Potrebno je uskladiti terminologiju sa drugim zakonima, ažurirati popis Uredbi koje se primjenjuju, nadopuniti i pojasniti pojedine odredbe radi izbjegavanja mogućnosti dvostrukog tumačenja ili pak pojednostavnjenja provedbe u praksi. U tom je smislu potrebno doraditi odredbe koje se odnose na primjenu Zakona, regulaciju ribolova u zaštićenim dijelovima prirode, športski i rekreacijski ribolov, pohranu povlastica i upravljanje odobrenjima za ribolov pojedinim alatima. Jedna od značajnijih promjena je prenošenje poslova organiziranja i provođenja stručnog osposobljavanja za gospodarski ribolov na moru na Hrvatsku poljoprivredno-šumarsku savjetodavnu službu koja je organizacijski, kadrovski i stručno spremna preuzeti organiziranje i edukacije na tom području. Vezano za inspekciju potrebno je unijeti odredbu o bespilotnim letjelicama budući da ćemo snimke koristiti za potrebe inspekcije te kao dokaz u postupcima. Također je potrebno omogućiti djelatnicima Ministarstva obrane da upravljaju navedenim sustavom.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.6.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7698

Obrazloženje:

Glavni cilj Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu je pravovremeno preuzimanje pravne stečevine Europske Unije (Uredba (EU) 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017.o uspostavi okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima i potporu za znanstveno savjetovanje u vezi sa zajedničkom ribarstvenom politikom, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008. (SL L 157, 20.6.2017.) kao i pravovremeni početak provedbe sustava kontrole uz pomoć bespilotnih letjelica jer je Nacrtom prijedloga omogućeno ovlaštenje službenika Ministarstva obrane za korištenje bespilotnih letjelica u svrhu kontrole i nadzora za što je potrebno žurno provesti edukaciju kako bi se ispunili uvjeti iz Ugovora o nabavi bespilotnog sustava. Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« 62/17. i 130/17), osim gore navedenog, tehničke je prirode i tiče se usklađenja terminologije sa drugim zakonima. Sadrži nadopune i pojašnjenja pojedinih odredbi radi izbjegavanja mogućnosti dvostrukog tumačenja ili pak pojednostavnjenja provedbe u praksi u dijelu regulacije ribolova u zaštićenim dijelovima prirode, športskog i rekreacijskog ribolova, pohrane povlastica i upravljanja odobrenjima za ribolov pojedinim alatima. Slijedom svega navedenog e-savjetovanje će biti otvoreno 15 dana jer predložene izmjene i dopune ne utječu na smisao zakona i unaprijed su definirane zajedničkim zakonodavstvom i/ili već postojećim propisima.