Savjetovanje s javnošću za Obrazac Prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o prestanku važenja Zakona o sustavu obrane od tuče

S obzirom da je sustav obrane od tuče uređen zakonom, a prema Zakonu o sustavu obrane od tuče Odluku o prestanku operativnog djelovanja obrane od tuče donosi Hrvatski sabor, potrebno je izraditi zakon o prestanku važenja zakona kojim je sustav obrane od tuče uređen. Člankom 16. stavkom 1. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 44/17) propisano je da ako je tijekom kalendarske godine potrebno donijeti zakon koji nije sadržan u Planu zakonodavnih aktivnosti, stručni nositelj dužan je provesti Prethodnu procjenu sukladno ovom Zakonu, a stavkom 2. istoga članka propisano je da je stručni nositelj dužan u okviru Prethodne procjene provesti savjetovanje u trajanju od najmanje 15 dana.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.1.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15760