Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

Prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem predlaže se novi autorizacijski ciklus za flotu za sakupljanje crvenog koralja kojim bi se do kraja 2023. godine izdala Odobrenja plovilima kojima je odobrenje bilo izdano u autorizacijskom ciklusu koji je završio 30. lipnja 2022. godine. Autorizirana flota mogla bi obavljati sakupljanje crvenog koralja tijekom razdoblja od 1. rujna do 30. studenog 2022. godine te od 1. kolovoza do 30. studenog 2023. godine. Tijekom ovih razdoblja, plovila bi imala na raspolaganju iste količine koje su imala na raspolaganju tijekom prve polovice 2022. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 19.8.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21277