Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Biljni genetski izvori predstavljaju sveukupni generativni i vegetativni reprodukcijski materijal unutar i između vrsta prvenstveno za poljoprivredu i upotrebu u prehrambene svrhe. Njihov nasljedni materijal sadržava ekonomsku, znanstvenu socijalnu i kulturnu vrijednost zemlje u kojoj se uzgajaju i samoniklo rastu. Visoka biološka raznolikost je preduvjet za održivu poljoprivredu jer predstavlja rezervoar gena i genotipova koji služe kao temelj i polazište za razvoj novih sorti bilja. Jednom izgubljena biološka raznolikost ne može se više nadoknaditi. Briga o očuvanju biljnih genetskih izvora obveza je cijelog čovječanstva, a to znači i svake države pojedinačno. Cilj Nacionalnog programa je očuvanje i održiva uporaba biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj te doprinosi nacionalnom razvoju, sigurnosti prehrane, održivoj poljoprivredi i održanju bioraznolikosti kroz očuvanje i uporabu biljnih genetskih izvora. Prijedlogom nacrta navedenog Nacionalnog programa utvrđuju se strateške smjernice razvoja nacionalne politike očuvanja biljnih genetskih izvora te smjernice za regionalnu i međunarodnu suradnju. Nacionalni program razvijen je u skladu s nacionalnim prioritetima i zakonodavstvom, kao i prema međunarodno prihvaćenim smjernicama. Time doprinosi i očuvanju biljnih genetskih izvora na globalnoj razini te osigurava ispunjavanje obveza koje je Republika Hrvatska preuzela svojim članstvom u međunarodnim organizacijama.

Savjetovanje je otvoreno do: 7.5.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16426