Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.12. „Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja“

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere II.12. „Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Predmet potpore su aktivnosti koje uključuju poticanje zdravlja i dobrobiti životinja u akvakulturnim poduzećima, uključujući prevenciju i biosigurnost. Korisnici potpore na temelju ovoga Pravilnika su ovlaštenici povlastice/a odnosno nositelji dozvole/a i javnopravna tijela. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru II.12. „Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja“ („Narodne novine“, broj 5/19). Naime, ovaj dokument sadrži određene izmjene i dopune trenutno važećeg Pravilnika kojima su odredbe usklađene i unaprjeđene u skladu sa praksom i iskustvom stečenim tijekom dosadašnje provedbe Pravilnika, a sadrži izmijenjene odredbe u postupku podnošenja prigovora, s obzirom na izmjene u unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, te uspostave nove ustrojstvene jedinice nadležne za rješavanje prigovora, u skladu s Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede („Narodne novine“, broj 35/19) te dodatna pojašnjenja u dijelovima podnošenja i administrativne obrade zahtjeva za potporu, zahtjeva za isplatu i odredbama koje se odnose na Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu te na kontrolu na terenu.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.5.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13994