Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o upisu u Upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijal

Prijedlogom navedenog Pravilnika prenose se odredbe Direktive Vijeća 2004/117/EZ od 22. prosinca 2004. o izmjeni Direktive 66/401/EEZ, Direktive 66/402/EEZ, Direktive 2002/54/EZ, Direktive 2002/55/EZ i Direktive 2002/57/EZ u pogledu ispitivanja koja se provode pod službenim nadzorom i jednakovrijednosti sjemena proizvedenog u trećim zemljama, te odredbe Provedbene Direktiva Komisije 2014/97/EU оd 15. listopada 2014. o provedbi Direktive Vijeća 2008/90/EZ u pogledu registracije dobavljača i sorti i zajedničkog popisa sorti. S obzirom da novi Zakon o sjemenu i sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine, a pravne i fizičke osobe upisane u Upisnike ostaju upisane do 30. lipnja 2022. godine uz obvezu da se do tog roka podnesu zahtjev za ponovni upis, potrebno je što prije izraditi Pravilnik o upisu u Upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.12.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19368