Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izobrazbi za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida

Nacrtom prijedloga Pravilnika o izobrazbi za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida propisuju se područja osnovne i dopunske izobrazbe, trajanje izobrazbe, obnavljanje znanja dopunskom izobrazbom, sadržaj priručnika i programa za izobrazbu, način i tijek provođenja izobrazbe i polaganja ispita, načini najave izobrazbe, način izvođenja nastave u virtualnoj učionici, izgled i sadržaj potvrde o završenoj izobrazbi, prijave polaznika izobrazbe te upis u Fitosanitarni informacijski sustav, ocjenjivanje predavača i provedene izobrazbe, vođenje evidencija o provedenoj izobrazbi te o polaznicima izobrazbe, uporaba elektroničkih vjerodajnica odgovarajućih razina za pristup FISu te opća načela integrirane zaštite bilja.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.6.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24043