Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom

Prijedlogom Pravilnika izdvaja se proces izdavanja Odobrenja (autorizacija) iz postojećeg Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u zaseban propis. Na ovaj način bi se Pravilnikom o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom propisivali svi potrebni elementi vezani uz svaki autorizacijski ciklus, a koji uključuju: – Uvjete i način izdavanja Odobrenja za gospodarski ribolov na moru pridnenom koćom – Kriterije za izdavanje Odobrenja – Sadržaj obrasca Odobrenja – Uvjete pod kojima je moguće prenositi Odobrenja – Sadržaj i način vođenja Registra Odobrenja.

Savjetovanje je otvoreno do: 1.9.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14580