Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi sustava knjigovodstvenih podataka

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 126. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15) ustrojilo je sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka te ga provodi na način i prema uvjetima koji su propisani Pravilnikom o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka („Narodne novine“ broj 70/15). Izmjenom Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede („Narodne novine“, broj 40/17), Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva poljoprivrede (11.07.2017.) te stupanjem na snagu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Savjetodavne službe, Samostalni odjel za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka prestao je postojati, te su poslovi istoga temeljem Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva poljoprivrede prebačeni u Sektor za poljoprivrednu politiku u Službu za poljoprivredno-informacijske sustave u Odjel za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka Ministarstva poljoprivrede. Zbog navedenih izmjena potrebno je Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka izmijeniti tijelo nadležno za obavljanje poslova agencije za vezu sukladno odredbama članka 7. Uredbe Vijeća (EZ) broj. 1217/2009, izmijeniti i dopuniti članstvo u Nacionalnom FADN odboru te promijeniti obuhvat poslova koje će obavljati Savjetodavna služba. Nadalje, izmjenom Pravilnika predlaže se dodavanje stavke o sklapanju Sporazuma o međusobnoj suradnji Savjetodavne službe i Ministarstva poljoprivrede. sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka te ga provodi na način i prema uvjetima koji su propisani Pravilnikom o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka („Narodne novine“ broj 70/15).

Savjetovanje je otvoreno do: 15.12.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6370