Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište

Ovim se Pravilnikom propisuje način osposobljavanja lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište. Ovim se Pravilnikom osigurava provedba Odjeljka IV. Priloga III. Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004.), kako je posljednji put izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/2258 оd 9. rujna 2022. o izmjeni i ispravku Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla u pogledu proizvoda ribarstva, jaja i određenih visokorafiniranih proizvoda te o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/624 u pogledu određenih školjkaša (SL L 299, 18.11.2022.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 853/2004).

Savjetovanje je otvoreno do: 20.5.2023.

 Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23912