Prijedlog Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (p1) i vrijednog obradivog (p2) poljoprivrednog zemljišta

Tema savjetovanja je: Prijedlog Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (p1) i vrijednog obradivog (p2) poljoprivrednog zemljišta.

Opis savjetovanja: Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (p1) i vrijednog obradivog (p2) poljoprivrednog zemljišta. Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (p1) i vrijednog obradivog (p2) poljoprivrednog zemljišta Prijedlogom Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (p1) i vrijednog obradivog (p2) poljoprivrednog zemljišta propisuju se mjerila i osnove za vrednovanje (bonitiranje) poljoprivrednih zemljišta (u daljnjem tekstu: zemljišta) u kategoriji osobito vrijednih obradivih (P1) zemljišta i vrijednih obradivih (P2) zemljišta. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (p1) i vrijednog obradivog (p2) poljoprivrednog zemljišta je do 2. veljače 2019. godine. Savjetovanje je otvoreno do: 2.2.2019.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9973