Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje gospodarskog ribolova

Nacrtom prijedloga pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje gospodarskog ribolova, predlaže se u pravni poredak Republike Hrvatske implementirati Direktivu Vijeća (EU) 2017/159 od 19. prosinca 2016. o provedbi Sporazuma o provedbi Konvencije o radu u ribolovu iz 2007. Međunarodne organizacije rada sklopljenog 21. svibnja 2012. između Općeg udruženja poljoprivrednih zadruga u Europskoj uniji (COGECA), Europskog saveza transportnih radnika (ETF) i Udruženja nacionalnih organizacija ribolovnih poduzeća u Europskoj uniji (Europêche) (Tekst značajan za EGP) u dijelu zahtjeva Direktive koji se, sukladno području primjene nacionalnih propisa, odnosi na osposobljavanje za ribare koje se odnose na rukovanje vrstama ribolovnog alata koje će upotrebljavati i na poznavanje ribolova kojim će se baviti. U pravnom sustavu Republike Hrvatske je člankom 17. stavkom 3. Zakona o morskom ribarstvu (NN 62/17 i 14/19), propisan uvjet koji mora zadovoljiti ovlaštenik povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru o stručnoj osposobljenosti. Člankom 21. stavkom 4. propisano je da Program stručnog osposobljavanja za obavljanje gospodarskog ribolova , obrazac te oblik, sadržaj i način vođenja Registra izdanih Potvrda propisuje ministar pravilnikom. Radi implementacije Direktive Vijeća (EU) 2017/159 koja, postavlja zahtjeve vezano za osposobljavanje za ribare koje se odnose na rukovanje vrstama ribolovnog alata koje će upotrebljavati i na poznavanje ribolova kojim će se baviti ovim se Nacrtom predlaže donošenje Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje gospodarskog ribolova, sa odredbom kojom se jasno upućuje na prenošenje Direktive Vijeća (EU) 2017/159 u pravni poredak Republike Hrvatske.

Savjetovanje je otvoreno do: 1.11.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12351