Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska prakse i veterinarske službe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska prakse i veterinarske službe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti

Opis savjetovanja: Ovim prijedlogom Pravilnika se nadopunjuje izvornik u preambuli, odredbom koja je temelj za propisivanje posebnih uvjeta za dodjelu javnih ovlasti te se dodaje definicija kućnih ljubimaca kako je propisana Uredbom 576/2013 a u svrhu povjeravanja pojedinih poslova. U popis pojedinih poslova koji se mogu povjeriti se dodaje i klinički pregled pasa i mačaka koji ozljede ljude, u skladu s posebnim propisom koji propisuje mjere za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.12.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9534