Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o protokolima za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti u svrhu priznavanja

U lipnju 2022. godine objavljena je Direktiva 2022/905 kojom se mijenjaju, odnosno ažuriraju protokoli za provođenje ispitivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti (u daljnjem tekstu: DUS ispitivanje) u svrhu priznavanja sorti. Jedan od uvjeta za priznavanje sorti je pozitivan rezultat DUS ispitivanja koje se provodi prema međunarodnim metodama i protokolima koje je propisao Ured Zajednice za biljne sorte (CPVO), odnosno za one biljne vrste za koje ne postoje CPOV protokoli primjenjuju se vodiči za ispitivanje koje je propisala Međunarodna unija za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV). Protokolima, odnosno vodičima navedenim u Direktivi 2022/905 nastoji se osigurati usklađenost s pravilima u pogledu minimalnih karakteristika koje se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za ispitivanje DUS-a sorata poljoprivrednih biljnih vrsta i povrća. CPVO i UPOV redovito ažuriraju i mijenjaju protokole za DUS ispitivanje, te se stoga Direktiva koja sadrži iste na godišnjoj razini mijenja, a države članice na godišnjoj razini obvezne su naveden protokole prenijeti u nacionalno zakonodavstvo. Ovim izmjenama u RH zakonodavstvo preuzimamo ažurirane tehničke vodiče i protokole.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.11.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21933