Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele državne potpore u okviru programa potpore za zaštitu i obnovu morske bioraznolikosti i morskih ekosustava te za režime naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci, koja podrazumijeva kompenzaciju za štete koje uzrokuju dupini na ulovu mreža stajačica. 

Kompenzacija se dodjeljuje vlasnicima/ovlaštenicima povlastice, a obuhvaća bespovratna novčana sredstva za štete na godišnjoj razini koju uzrokuju dupini.

Sredstva za dodjelu kompenzacije na temelju ovoga Pravilnika se osiguravaju iz državnog proračuna Republike Hrvatske. 

Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom Komisije (EU) br. 1388/2014 ?d 16. prosinca 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.7.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5730