Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Akcijskog plana održavanja i izgradnje šumskih prometnica na području primorske Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2025.

Akcijski plan održavanja i izgradnje šumskih prometnica na području primorske Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2025. (u daljnjem tekstu: Akcijski plan) ima za glavni cilj ojačati protupožarnu preventivu šuma i smanjiti požarno opterećenje na posebno ugroženom primorskom prostoru Republike Hrvatske. Akcijski plan zasniva se na potrebi zaštite šuma od požara, zaštite infrastrukture kao i smanjenja ljudskih žrtava uzrokovanih šumskim požarima te povećanja sigurnosti stanovništva i zaštite njihove imovine. Šumske protupožarne prometnice u funkciji su zaštite šuma od požara, ali i ostalih zadaća gospodarenja šumama i šumskim zemljištem. Akcijskim planom su definirane mjere koje su u funkciji omogućavanja brze reakcije vatrogasnim snagama te pristupa požarištu i ugroženom području te koje ujedno omogućuju i pristup poljoprivrednim površinama na kojima često nastaju požari, kao i mjere koje su u funkciji podizanja svijest o ulozi i važnosti šumskih prometnica u kontekstu protupožarne zaštite šuma. Dokument definira tri posebna cilja s ukupno tri mjere predviđene za provedbeno razdoblje, izvore financiranja i planirana sredstva. Financijska sredstva za provedbu posebnih ciljeva 2. i 3. ovog Akcijskog plana osigurana su u Državnom proračunu za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025., razdjel 060 Ministarstva poljoprivrede. Financijska sredstva za provedbu posebnog cilja 1. osigurana su u okviru vlastitih prihoda javnog šumoposjednika Hrvatske šume d.o.o. i Državnog proračuna za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025., razdjel 060 Ministarstva poljoprivrede. Pojedine aktivnosti za provedbu mjera dio su redovnih poslova nositelja i sunositelja pa neće zahtijevati osiguranje dodatnih sredstava u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Sredstva za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture planirana su i u Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.5.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23942