Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele državne potpore u ribarstvu s ciljem pomoći za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa u sektoru ribarstva, u skladu s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji covida-19 (u daljnjem tekstu: Privremeni okvir) i prethodnim odobrenjem Europske komisije. Potpora podrazumijeva dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima u sektoru ribarstva i akvakulture, uključujući podsektore gospodarskog ribolova na moru, slatkovodne akvakulture i marikulture te prerade proizvoda ribarstva i akvakulture kako bi se ublažili gospodarski i socijalni negativni učinci na sektor ribarstva i akvakulture te financijski pomoglo ovome sektoru, prvenstveno u smislu osiguravanja likvidnosti za daljnje poslovanje, a u skladu sa paketom mjera Vlade Republike Hrvatske. Korisnici potpore mogu biti ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru, nositelji dozvole za akvakulturu te subjekti koji obavljaju preradu proizvoda ribarstva i akvakulture prema posebnim propisima na području poslovanja s hranom. Uz osnovne uvjete za korisnika i ribarsko plovilo (u slučaju gospodarskog ribolova na moru), za ostvarivanje potpore korisnik mora imati zabilježen pad prihoda u 2021. godini u odnosu na 2018. i/ili 2019. godinu radi COVID-19 ili pogođenost pandemijom na neki drugi način, a koji je uzrokovao poteškoće ili nemogućnost poslovanja. Potpora podrazumijeva dodjelu bespovratnih sredstava, a izračunava se u skladu sa Prilogom I. Pravilnika, ovisno o segmentu odnosno podsegmentu sektora ribarstva i akvakulture u okviru kojega korisnik djeluje. Sredstva potpore temeljem ovoga Pravilnika osiguravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske u skladu sa proračunom programa državne potpore kojega odobrava Europska komisija prema Privremenom okviru

Savjetovanje je otvoreno do: 18.3.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20051