Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o upisu sorti u Sortnu listu

Prijedlogom nacrta navedenog Pravilnika prenose se odredbe Direktive Komisije (EU) 2018/100 o izmjeni direktiva 2003/90/EZ i 2003/91/EZ o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/53/EZ odnosno članka 7. Direktive Vijeća 2002/55/EZ u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorti poljoprivrednih biljnih vrsta i vrsta povrća. U Pravilniku o upisu sorti u Sortnu listu ažuriraju se popisi tehničkih protokola Ureda Zajednice za zaštitu novih sorti (CPVO) i popisi tehničkih vodiča Međunarodne unije za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV) za provođenje testiranja različitosti, ujednačenosti i postojanosti novih sorti u svrhu priznavanja. Međunarodne organizacije koje izrađuju navedene vodiče, redovito ih ažuriraju, a Europska komisija takve vodiče implementira u zakonodavstvo koje regulira područje priznavanja sorti.

Savjetovanje je otvoreno do: 21.6.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7559