Savjetovanje s javnošću za Prijedlog javnog poziva za sufinanciranje organiziranog nastupa ili natjecanja hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim događanjima u inozemstvu i sufinanciranje organiziranja velikih međunarodnih događanja u Republici Hrvatskoj u 2023. godini

Javnim pozivom za sufinanciranje organiziranog nastupa ili natjecanja hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim događanjima u inozemstvu i sufinanciranje organiziranja velikih međunarodnih događanja u Republici Hrvatskoj u 2023. godini Ministarstvo poljoprivrede namjerava dodijeliti namjenska, bespovratna sredstva potpore prijaviteljima. Provedbu predmetnog Javnog poziva se planira provesti uz pokroviteljstvo ili sufinanciranje Ministarstva poljoprivrede ako to zatraži podnositelj, a Ministarstvo poljoprivrede odobri. Cilj ove potpore je dati podršku institucijama i udrugama koje su ovlaštene organizirati nastup hrvatskih proizvođača na velikim manifestacijama u inozemstvu kao i organizirati velike manifestacije međunarodnog karaktera u zemlji. U okviru planiranog Javnog poziva sufinanciraju se udruženja, savezi i komore koje po posebnim propisima zastupaju proizvođače u sektorima poljoprivrede, prehrambene industrije, ribarstva i akvakulture ili su osnovane/i po posebnim propisima u svrhu promocije proizvođača u sektoru poljoprivrede, ribarstva i akvakulture ili udruženja i savezi koji su članovi međunarodnih priznatih organizacija i imaju isključivu nadležnost na određenom području zastupanja svojih članova; Financijska potpora se dodjeljuje kao bespovratna sredstva za pokriće dijela troškova organizacije nastupa na međunarodnim sajmovima u inozemstvu organizacije velikih međunarodnih događanja u Republici Hrvatskoj u 2023. godini. Korisnik može ostvariti pravo na potporu najviše za tri međunarodna događanja godišnje, ukupno najviše do 100.000 eura po događanju. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore u ovom Javnom natječaju iznosi 600.000 € i sredstva za dodjelu potpore po ovom Programu osiguravaju Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu, u razdjelu Ministarstva poljoprivrede, na Proračunskoj aktivnosti - A865016 međunarodna promocija hrvatske poljoprivrede i drvoprerađivačke industrije.

Savjetovanje je otvoreno do: 17.4.2023.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23648