Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima i načinu lova

Obveza donošenja predmetnog pravilnika sadržana je u odredbama članka 100. stavka 1. Zakona o lovstvu („Narodne novine“, broj 99/18. , 32/19. i 32/20.) te u Reformskoj mjeri ukidanja pečata iz poslovne prakse koja se provodi s ciljem modernizacije poslovnih procesa i poboljšanja usluga tijela državne uprave prema građanima uz istodobno podupiranje gospodarstva kroz operacionalizaciju stvaranja jednostavnijeg poslovnog okruženja u RH.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.6.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16591