Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)Nova kategorija

Prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius), a u kontekstu poremećaja na tržištu uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 tijekom 2020. godine, predlaže se iznimka za 2021. godinu, kojom se kvota u 2021. godini za ribolov igluna plutajućim parangalom raspoređuje u jednakim količinama kao u 2019. godini, dok se povećanje Državne kvote dodijeljene za ribolov plutajućim parangalom u 2021. godini u odnosu na 2019. godinu raspoređuje jednoliko na sva plovila. Ukupna nacionalna kvota za ribolov igluna u 2021. godini iznosi 55.981 t. Ovim se prijedlogom pravilnika alocira 49.981t za ribolov plutajućim parangalom, 4.500 t za ribolov panulom i odmetom i 1.5t za prilov. Plovila koja mogu ostvariti pravo na državnu kvotu u 2021. godini ažurirana su na temelju podataka o prijenosu alata s jednog plovila na drugo, te su prikazana u Prilozima 2. i 3.

Savjetovanje je otvoreno do: 17.3.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16117