Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o biljnom zdravstvu, s Konačnim prijedlogom zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o biljnom zdravstvu, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Radi propisane procedure donošenja Zakona o izmjeni Zakona o biljnom zdravstvu koji je potrebno donijeti radi usklađivanja sa Zaključkom Vlade RH o smanjenju broja agencija i dr. od 2. kolovoza 2018., a vezano uz promjenu naziva Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo u Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu, predlagatelj je izradio Obrazac prethodne procjene za Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o biljnom zdravstvu, s Konačnim prijedlogom zakona.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8618