Savjetovanje s javnošću za Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori s nacrtom prijedloga Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

Zastupanje interesa poljoprivrednika, osobito obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, prema institucijama i državnim tijelima u Republici Hrvatskoj se je vršilo i pretežno još uvijek vrši putem brojnih interesnih udruga s neujednačenim stavovima te niti jedna od njih nije u mogućnosti općenito interesno obuhvatiti sve poljoprivredne proizvođače. Također javila se je i potreba jačeg interesnog zastupanja poljoprivrednika iz Republike Hrvatske i u međunarodnim asocijacijama a osobito krovnih interesnih udruženja na nivou Europske unije. Sukladno važećem zakonodavnom okviru Hrvatska poljoprivredna komora danas okuplja manje od 6% poljoprivrednika upisanih u Upisnik poljoprivrednika te stoga nije u mogućnosti trenutno i u budućnosti izvršiti sve zadaće koje su joj dodijeljene, a prije svega svoju primarnu i najvažniju zadaću koja se odnosi na prikupljanje stavova poljoprivrednika i jedinstveno zastupanje njihovih interesa prvenstveno prema ministarstvu nadležnom za poljoprivredu ali i drugim tijelima državne uprave ali i Europske unije. Jačanjem uloge Hrvatske poljoprivredne komore u kreiranju i oblikovanju poljoprivredne politike kako na nacionalnom tako i na nivou Europske unije stvoriti će se pretpostavke za održivi razvoj poljoprivrednika i to posebno obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, unapređenje i povećanje njihove konkurentnosti na tržištu, te jačanje njihove društvene, socijalne i ekološke uloge u očuvanju prirodnih poljoprivrednih resursa.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.2.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6855