Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu

Ovaj dokument sadrži izmjene i dopune trenutno važećeg Pravilnika, a u odnosu na uvjete prihvatljivosti za ribarsko plovilo u slučaju kada se potpora dodjeljuje u segmentu gospodarskog ribolova na moru. Naime, jedan je od uvjeta u trenutno važećem Pravilniku da ribarsko plovilo mora ostvariti minimalni iskrcaj od 100 kg u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu. Ovom izmjenom Pravilnika predviđena je izmjena predmetnog uvjeta kojom bi umjesto dosadašnjih 100 kg, ribarsko plovilo trebalo ostvariti minimalni iskrcaj od 500 kg ili minimalnu vrijednost prodaje ulova od 15.000,00 kuna u prethodnoj godini. Ova izmjena predviđena je kako bi se osiguralo da se potpora dodjeljuje u svrhu i namjenu za koju je predviđena, poštivajući načelo dobrog financijskog upravljanja i proporcionalnosti, odnosno da se raspoloživim sredstvima iz Državnog proračuna podupiru oni korisnici koji i obavljaju ribolovne aktivnosti odnosno iskrcaj. Nadalje, kako bi se izbjegla prekomjerna kompenzacija, Pravilnik je dopunjen i odredbama kojima se definira najviši iznos državne potpore koju korisnik može ostvariti na godišnjoj razini te je propisano da taj iznos ne može biti viši od iznosa prihoda od prodaje od djelatnosti odnosno sektora za koji se Zahtjev za potporu podnosi. Također, dopunom Priloga I. Izračun državne potpore, definiran je način izračuna i uvjet za potporu za plovila koja koriste ribolovne alate čije je korištenje ograničeno zbog preklapanja s ekološkom mrežom NATURA 2000 sukladno Planu upravljanja. Nadalje, izmjene i dopune Pravilnika odnose se na usklađivanja sa pravnom osnovom odnosno podrazumijevaju izmjene i dopune relevantnih odredbi vezano za akte koji se donose na temelju Pravilnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 7.1.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19421