Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o tržišnim standardima za meso peradi

Pravilnikom se propisuju tržišni standardi za meso peradi, provođenje nadzora nad tržišnim standardima i pravilima za proizvodnju te stavljanje na tržište određenih tipova i na određeni način obrađenog mesa peradi. Pravilnikom se osigurava provedba Uredbe Komisije (EZ) br. 543/2008 od 16. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za meso peradi (SL L 157, 17.06.2008.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 519/2013 od 21. veljače 2013. o prilagodbi određenih uredbi i odluka u području slobode kretanja robe, slobode kretanja osoba, prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, prava trgovačkih društava, politike tržišnog natjecanja, poljoprivrede, sigurnosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike, ribarstva, prometne politike, energetike, oporezivanja, statistike, socijalne politike i zapošljavanja, zaštite okoliša, carinske unije, vanjskih odnosa te vanjske, sigurnosne i obrambene politike zbog pristupanja Hrvatske (SL L 158, 10.6.2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 543/2008)

Savjetovanje je otvoreno do: 15.4.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20146