Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Naputka o uvjetima za unos hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja radi stavljanja na tržište Unije

Naputkom o uvjetima za unos hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja radi stavljanja na tržište Unije osigurava se provedba članka 52. stavka 7. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, broj 52/21) te stavljanje izvan snage Pravilnika o uvjetima za uvoz i stavljanje na tržište hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja (»Narodne novine«, br. 158/2013). Hrana za životinje neživotinjskog podrijetla prilikom unosa u Uniju na ulaznim točkama podliježe službenim kontrolama iz Odjeljka I. Poglavlja V. Uredbe (EU) br. 2017/625. Naputkom o uvjetima za unos hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja radi stavljanja na tržište Unije propisuju se: - osnovne obveze subjekata odgovornih za pošiljke hrane za životinje neživotinjskog podrijetla u svrhu najave i predstavljanja pošiljaka hrane za životinje neživotinjskog podrijetla na ulaznim točkama za obavljanje službenih kontrola, - uvjeti koje moraju ispunjavati pošiljke hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja koje su namijenjene stavljanju na tržište Unije, - obveze subjekata u poslovanju s hranom za životinje pri unosu hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja na područje Unije, - detaljna pravila za ispunjavanje dokumenta koji mora pratiti pošiljku hrane za životinje neživotinjskog podrijetla kada se iz trećih zemalja unose u Uniju, - službene kontrole na ulaznim točkama u Republici Hrvatskoj, - evidencije i naplata pristojbi. Naputkom o uvjetima za unos hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja radi stavljanja na tržište Unije utvrđene su ulazne točke u Republici Hrvatskoj preko kojih je iz trećih zemalja dozvoljeno u Uniju unositi pošiljke hrane za životinje neživotinjskog podrijetla namijenjene tržištu Unije te su određeni jasni kriteriji i nadležnosti u postupanju granične veterinarske inspekcije i Carinske uprave vezano za pregledavanje hrane za životinje neživotinjskog podrijetla na za to određenim graničnim prijelazima. Naputkom o uvjetima za unos hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja radi stavljanja na tržište Unije stavlja se izvan snage Pravilnik o uvjetima za uvoz i stavljanje na tržište hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja (»Narodne novine«, br. 158/2013).

Savjetovanje je otvoreno do: 20.2.2023.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23206