Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta pomiče se datum dostave dokaza o vlasništvu ili posjedu zemljišta za poljoprivredno zemljište upisano u ARKOD bez pravno valjane dokumentacije. Radi spore dinamike dostave dokaza o vlasništvu/posjedu i problema vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojima se susreću naši poljoprivrednici na terenu zbog nesređenih vlasničkih odnosa, stanja u katastru i dugotrajnih sudskih postupaka, za zemljište koje je već upisano u ARKOD bez dokaza o vlasništvu ili posjedu, produljuje se rok za dostavu dokaza o vlasništvu/posjedu za još godinu dana (do 31.12.2020), odnosno do kraja tekućeg ZPP programskog razdoblja. Ostale izmjene odnose se na nomotehničko usklađivanje. Također, u Prilogu I Šifrarnika s vrstama uporabe poljoprivrednog zemljišta dodaje se nova šifra 451 za vrstu uporabe zemljišta „Matičnjak loznih podloga i plemki“ jer se trenutno svi vinogradi u ARKOD-u vode pod šifrom 410, uključujući i matičnjake, a njihova svrha nije proizvodnja grožđa.

Savjetovanje je otvoreno do: 4.12.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12502