Savjetovanje za prijedlog Pravilnika o prijavi bolesti životinja

Pravilnik propisuje način praćenja, prijava i izvješćivanje o pojavi bolesti životinja iz Priloga I. Pravilnika, obveze posjednika životinja, veterinara, ovlaštenih veterinara, veterinarskih inspektora, službenih i referentnih laboratorija prilikom prijave odnosno odjave bolesti životinja i obveze Uprave za prijavu bolesti Europskoj komisiji. Pravilnikom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 82/894/EEZ od 21. prosinca 1982. godine o načinu prijave bolesti životinja unutar Zajednice.

Savjetovanje je otvoreno do: 1.5.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13965