Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje od 2022. do 2027. godine

Nacionalni plan razvoja akvakulture za razdoblje od 2022. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: NPRA) je srednjoročni akt strateškog planiranja, čija je izrada značajna prvenstveno u pogledu planiranja razvoja i pozicioniranja djelatnosti akvakulture u Republici Hrvatskoj, ali posljedično i u kontekstu daljnjeg održivog razvoja EU akvakulture. NPRA stavlja težište na četiri posebna cilja: 1) povećanje proizvodnosti i otpornosti proizvodnje u akvakulturi na klimatske promjene 2) jačanje konkurentnosti sektora akvakulture 3) jačanjem sektora akvakulture doprinijeti obnovi gospodarstva te unaprjeđenju uvjeta života u ruralnim i obalnim područjima 4) poticanje inovacija u sektoru akvakulture. Posebni ciljevi NPRA utvrđeni su na temelju prepoznatih ključnih potreba sektora akvakulture te usklađeni s razvojnim smjerovima i strateškim ciljevima sadržanim u okviru Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. NPRA je izrađen i u skladu sa Strateškim smjernicama Europske komisije (EK) za održiviju i konkurentniju akvakulturu u EU za razdoblje 2021. – 2030. (COM (2021) 236 final), kao i s novim razvojnim smjerovima EU u okvirima Zelenog plana i strategije „Od polja do stola“. Slijedom toga, provedba NPRA će, osim omogućavanja razvoja hrvatske akvakulture, pridonijeti razvoju RH, uključujući cjelovit teritorijalni razvoj ruralnih i obalnih područja, doprinos gospodarskih ulaganja modernizaciji lokalnog gospodarstva, unaprjeđenje koordinacije i komplementarnosti između intervencija u ruralnim i obalnim područjima, te brži prijelaz na pametno i zeleno ruralno gospodarstvo.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.8.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21289