Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica

Uprava ribarstva pripremila je prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopunama o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica. Predmetnim izmjenama omogućilo bi se ribarima produljenje roka do 15. ožujka za prijenos prava upisa svih mreža potegača veće veličine u GT i/ili veće snage porivnog stroja u kW pod uvjetom da je plovilo na koje se vrši prijenos maksimalne duljine preko svega 12 metara, a snage porivnog stroja najviše 85 kW, a kod okružujućih mreža plivarica prijenos prava upisa na veće plovilo pod uvjetom da plovilo na koje se alat prenosi nije dulje od 15 metara preko svega. Upis ribolovnog alata lokardare trenutno je propisan u članku 11. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom („Narodne novine“ br. 116/15.), te su ovom izmjenom te odredbe prenesene u ovaj Pravilnik.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.2.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6960