Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Upisniku maslinika

Ovim pravilnikom unaprjeđuje se već postojeća baza podataka koju, u skladu sa člankom 121.a Zakona o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22) vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a sadrži određene podatke o poljoprivrednicima koji uzgajaju masline i podatke o karakteristikama njihovih maslinika. S obzirom na zahtjeve sektora i obvezu izvješćivanja Europske komisije koje za države članice proizlazi iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1185, pravilnikom se propisuje dodatno vođenje podataka o proizvodnji maslina, maslinovog ulja te stanja na zalihama maslinovog ulja. Radi prikupljanja točnih podataka u sektoru (površine, karakteristike maslinika, broj stabala i broj PG-a) i stvarnih podataka o proizvodnji maslina, ulja i stanju na zalihama, Pravilnikom je također propisano evidentiranje pravnih i fizičkih osoba koje uzgajaju masline (s više od 20 stabala maslina), a nisu upisane u Upisnik poljoprivrednika niti Upisnik OPG-a i ARKOD sustav. S obzirom da uljare raspolažu relevantnim podacima o količini maslina predanih na preradu i količini dobivenog ulja jer prerađuju masline poljoprivrednika koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika/OPG, ali i onih maslinara koji nisu upisani u Upisnik poljoprivrednika/OPG-a, Pravilnikom je predviđeno da takvi „neevidentirani proizvođači maslina“ prilikom dostave ploda maslina na preradu u uljaru popunjavaju obrazac o karakteristikama maslinika koji će uljare, zajedno s podacima o proizvodnji maslina i maslinovog ulja, dostaviti Agenciji za plaćanja. Kako bi obuhvatili cjelokupno stanje na zalihama u Republici Hrvatskoj, koje trebaju dostavljati svi dionici u sektoru, upisnikom je predviđeno evidentiranje trgovaca, tj. pravnih ili fizičkih osoba koje se bave unosom maslinovog ulja iz Europske unije ili uvozom iz trećih zemalja u Republiku Hrvatsku, otkupom, skladištenjem, punjenjem ili pakiranjem maslinovog ulja u svrhu njegovog daljnjeg stavljanja na tržište ili korištenja u prehrambenoj industriji. Uspostavom cjelovite baze, Ministarstvo i Agencija za plaćanja raspolagat će stvarnim podacima o sektoru: brojem proizvođača maslina u RH, karakteristikama maslinika (broj stabala, sorte itd.), količinama predanih maslina i dobivenog maslinovog te stanjem na zalihama maslinovog ulja.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.7.2023.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24318