Prijedlog pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2022. godini

Ovim pravilnikom planirano je propisati zabranu ribolova koćom u trajanju od 30 dana, odnosno od 15. rujna 2022. godine u 00:00 sati do 14. listopada u 24:00 sata, na područjima ribolovnih zona C, D i dijelu zone E. U ribolovnoj zoni E sljedeća područja su izuzeta od predloženog ograničenja: 1. dio podzone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu – rt Pelova na otoku Krku 2. podzona E2.

Savjetovanje je otvoreno do: 26. 8. 2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21420