Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima, s konačnim prijedlogom zakona

Budući da je u Nacionalnom programu reformi 2018. planirano donošenje Zakona o Državnom inspektoratu, kojim će se kroz objedinjavanje inspekcija u Državnom inspektoratu postaviti temelj za učinkovitije obavljanje inspekcijskih poslova, potrebne su odgovarajuće izmjene i dopune odredbi posebnih propisa koji uređuju djelokrug inspekcijskih poslova, u ovom slučaju Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima („Narodne novine“, br. 81/13) koji se prenose na novoustrojeno inspekcijsko tijelo, u konkretnom slučaju inspekcijskih poslova koje obavlja poljoprivredna inspekcija Ministarstva poljoprivrede

Savjetovanje je otvoreno do: 31.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10050