Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda

Opis savjetovanja: Ovim Pravilnikom se propisuju minimalne količine brašna koje se mogu dobiti meljavom pšenice standardne kakvoće, raži i kukuruza, najviše količine brašna utrošene za proizvodnju pojedinih pekarskih i drugih proizvoda, osim proizvoda od tijesta, finih pekarskih i srodnih proizvoda, način dokumentiranja sljedivosti proizvoda, način i uvjeti vođenja knjige evidencije utroška brašna, način i uvjeti vođenja evidencije o proizvodnji i prometu brašna te način izvještavanja Ministarstvu poljoprivrede.Cilj donošenja Pravilnika je obveza donošenja novog Pravilnika o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda u skladu s odredbom članka 181. stavka 1. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 118/18) te pojednostavljenje odredbi Pravilnika vezano uz vođenje knjige evidencije utroška brašna (KEUB).

Savjetovanje je otvoreno do: 1.1.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13074