Nacrt Javnog poziva za provođenje komasacije na određenom području u skladu s Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje do 2026. godine

Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Javnog poziva za provođenje komasacije na određenom području u skladu s Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje do 2026. godine U okviru aktivnosti Ministarstvo poljoprivrede u skladu s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (u daljnjem tekstu: NPOO) planira objaviti Javni poziv za prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreb za područje poljoprivrednog zemljišta koje prijavljuju za provođenje komasacije iz dostupnih financijskih sredstava koja su osigurana su u skladu s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. kroz reformsku mjeru C1.5 R2 „Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju“, i to iz Mehanizma za oporavak i otpornost (fond Europske unije) te iz nacionalnih sredstava (državni proračun), radi odabira određenih područja kao komasacijskih područja s određenom površinom zemljišta na kojima će se provoditi komasacija.'' Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na Nacrt Javnog poziva za provođenje komasacije na određenom području u skladu s Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje do 2026. godine. Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreb za područje poljoprivrednog zemljišta koje prijavljuju za provođenje komasacije iz dostupnih financijskih sredstava prema Programu komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje do 2026. godine, radi odabira određenih područja kao komasacijskih područja s određenom površinom zemljišta na kojima će se provoditi komasacija. Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine, u okviru reformske mjere Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasacija propisani su rokovi za provedbu pojedinih faza postupka komasacije te se provodi skraćeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 5 dana. Skraćeno savjetovanje omogućit će pravovremeno provođenje pojedinih aktivnosti nužnih za provedbu Zakona o komasaciji sukladno rokovima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine. Savjetovanje je otvoreno do: 10.12.2022.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.12.2022.

 Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22720