Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19

Predmet potpore je dodjela državne potpore u ribarstvu s ciljem pomoći za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa u sektoru gospodarskog ribolova na moru, u skladu s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj panademiji covida-19 i prethodnim odobrenjem Europske komisije. Korisnici potpore mogu biti ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru izdane za ribarsko plovilo u segmentu malog priobalnog ribolova (ribarskog plovila čija ukupna duljina ne prelazi 12 metara i koja u povlastici izdanoj za ta plovila nemaju upisane povlačne ribolovne alate iz članka 2. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006). Uz osnovne uvjete za korisnika i ribarsko plovilo, za ostvarivanje potpore korisnik mora imati zabilježen pad prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu. Potpora podrazumijeva dodjelu bespovratnih sredstava, a iznosi 6.000,00 kuna po zaposlenom djelatniku.

Savjetovanje je otvoreno do: 31.3.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16098