Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, br. 118/18, 42/20, 127/20, 52/21 i 152/22; u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi) donesen je 23. prosinca 2022. godine te je njime predviđeno da se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu s odredbama istog uskladi Pravilnik o Upisniku poljoprivrednika (Narodne novine, br. 62/19 i 91/20, u daljnjem tekstu: Pravilnik). U odnosu na postojeći Pravilnik, Prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika predviđa se, s obzirom na izmjene propisa o porezu na dohodak, kojima se omogućava isplata primitaka fizičkim osobama na bilo koji račun za plaćanje u banci (žiro ili tekući račun), zamjena izraza „žiro račun“ izrazom „račun za plaćanje“. Briše se uvjet za izdavanje poljoprivredne iskaznice u inicijalnom postupku te se predlaže usklađivanje s izmjenama Zakona o poljoprivredi vezano za definiciju samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva i odredbe o obradi podataka. Također, predlaže se određeni broj nomotehničkih izmjena.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.6.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24222