Savjetovanje za Prijedlog pravilnika o zakupu zajedničkih pašnjaka

Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske. Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske. Prijedlogom Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske propisuje se dokumentacija, rokovi i postupak za raspisivanje javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.3.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15995